MYTER &

FAKTA

Her har vi samlet en del fakta rundt spinal muskelatrofi (SMA) som vi håper kan bidra til en bedre forståelse av sykdommen.

Personene som vises her er virkelige pasienter, og det nødvendige samtykket for å bruke historiene deres er innhentet både fra pasientene og fra familiene deres. Bildene er kun ment for illustrasjon.

Enkelte tror kanskje at personer som lever med SMA ikke kan satse på en karriere.

Enkelte tror kanskje at personer som lever med SMA ikke kan nå de samme akademiske målene som andre.

Enkelte tror kanskje at personer som lever med SMA ikke er i stand til å ta vare på barn.

Enkelte tror kanskje at personer som lever med SMA ikke er i stand til å ha romantiske forhold.

Enkelte tror kanskje at personer som lever med SMA ikke klarer å delta i idrett.

Enkelte tror kanskje at SMA er en sykdom som kun rammer spedbarn og barn.

Enkelte tror kanskje at SMA alltid er en dødelig sykdom.