SMA

TRENINGSAPP

Et nyttig hjelpemiddel som foreldre til barn med SMA og pasienter som lever med SMA, kan bruke for å ta styringen av sykdomshåndteringen.

TRENING KAN UTGJØRE EN FORSKJELL

Det er dokumentert at fysioterapi kan ha en positiv innvirkning på pasienter med spinal muskelatrofi (SMA).1 Trening, fysioterapi og tøyningsøvelser kan være med på å forbedre mykhet og total motorisk funksjon. Siktemålet til SMA-treningsappen er å opprettholde en god livskvalitet.

De gjeldende retningslinjene for behandling av SMA fra Treat-NMD slår fast at fysioterapi og rehabiliteringsøvelser er fordelaktige for de som ikke kan sitte, kan sitte og kan gå, og som har SMA.2

27 ØVELSER FOR BARN SOM LEVER MED SMA – RETT INN PÅ SMARTTELEFONEN DIN.

Appen inneholder en rekke øvelser for barn i forskjellige aldersgrupper og funksjonsnivåer (kan ikke sitte, kan sitte og kan gå). Personer som lever med SMA, deres foreldre og omsorgspersoner, helsepersonell og terapeuter kan enkelt utforske øvelsene på sine smartenheter og finne klare veiledninger på hvordan de skal utføres.

Hjelp til å ta
styringen av
sykdomshåndteringen

Supplerer fysioterapien
med flere tips om
øvelser og tøyning

Tren hvor som helst –
hvor du vil,
når du vil

“I følge en nylig studie er hjemmebasert, progressiv motstandstrening egnet, trygt og veltolerert hos barn som lever med SMA”.3

Opprettet av fysioterapeuter som arbeider med SMA, med innspill fra pasienter

Biogen støtter de offisielle retningslinjene for behandling av SMA og støtter en tverrfaglig tilnærming som et viktig element i behandlingen av personer med SMA.

Biogen er stolte av å ha utviklet disse øvelsene i samarbeid med fysioterapeutene Anna-Karin Kroksmark og Lisa Wahlgren fra Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Gøteborg, Sverige i nært samarbeid med pasienter og deres omsorgspersoner.

ENKEL Å BRUKE. ENKEL Å FORSTÅ.

Appen er intuitiv og brukervennlig, slik at foreldre og omsorgspersoner enkelt kan finne de riktige øvelsene med tilhørende veiledning.

1.

Velg det korrekte
funksjonsnivået
for å komme i gang.

2.

Velg relevant aldersgruppe.
Hver aldersgruppe har 3
spesielt anbefalte øvelser.

3.

Les detaljerte
instruksjoner om
utførelse av øvelsene.

4.

Se på videoen
for å se øvelsene
i praksis.

Klar til å komme i gang?

Start utforskingen av 27 øvelser for pasienter som lever med SMA. Last ned nå, alt du trenger er en smartenhet.

Ansvarsfraskrivelse: Les disse vilkårene for bruk nøye før du bruker appen.

KOBLE TIL

for å lese mer om SMA-fellesskapet

Oppdag fellesskap

Personene som vises er virkelige pasienter, og det er innhentet samtykke fra pasientene og deres familier til å bruke historiene deres. Bildene er kun for illustrasjonsformål.

Referanser

1. TREAT-NMD Neuromuscular Network. Physiotherapy and Rehabilitation. [online] [cited 2021 Nov 29]. Available from: URL:
https://smacare.guide/physiotherapy-and-rehabilitation/.

2. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.

3. Lewelt, A. et al. Resistance strength training exercise in children with spinal muscular atrophy. Muscle Nerve 2015;52(4): 559–567.