SMA

BEHANDLINGSTEAM

Personene som vises er virkelige pasienter, og det nødvendige samtykket for å bruke historiene deres er innhentet både fra pasientene og fra familiene deres. Bildene er kun ment for illustrasjon.

ROLLER OG ANSVARSOMRÅDER
INNEN BEHANDLINGSTEAMET

De nåværende retningslinjene for behandling av personer med spinal muskelatrofi mener at behandlingen blir best utført ved hjelp av mange spesialister og helsepersonell i primærtjenesten.

Fordi hver enkelt person med spinal muskelatrofi er unik, kan medlemmene i teamet samt graden av involvering endres over tid i henhold personens behov og omstendighetene. Behandlingen vil vanligvis bli koordinert av en av legene – vanligvis nevrologen.1

Det følgende er et eksempel på et behandlingsteam, kun til opplæringsformål.

Medlemmene i behandlingsteamet for personer med spinal muskelatrofi kan variere.

Klikk på et medlem i behandlingsteamet for å få vite mer om rollen hans/hennes:

ORTOPEDISK KIRURG

ORTOPEDISK KIRURG

Ortopeder er spesialister i kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling av sykdommer i skjelett, ledd og bløtvev. Personer med spinal muskelatrofi kan ha risiko for visse ortopediske problemer der en ortoped kan anbefale postural støtte (avstiving) eller kirurgi som behandling.1

FYSIOTERAPEUT

FYSIOTERAPEUT

Uttøying og styrketrening er en viktig del i tilnærmingen med forebyggende behandling. Fysioterapeuter eller andre spesialister kan vurdere bevegelsesutslag, muskelstyrke og mobilitet hos personer med SMA. De kan også anbefale øvelser eller hjelpemidler for å hjelpe til å bevare den beste kroppsstilling for å puste og spise.1,2

RÅDGIVER INNEN MEDISINSK GENETIKK

RÅDGIVER INNEN MEDISINSK GENETIKK

Genetiske rådgivere kan gi informasjon om konsekvensene og genetisk bakgrunn for spinal muskelatrofi. De kan gi råd til familier om sannsynligheten for å utvikle eller overføre sykdommen, foreslå testing med tanke foreldre og andre familiemedlemmer som kan være bærere, diskutere tilgjengelige alternativer i håndteringen og familieplanlegging.

ERGOTERAPEUT

ERGOTERAPEUT

Mens en fysioterapeut kan være behjelpelig med å øke total mobilitet ved hjelp av øvelser og hjelpemidler, kan en ergoterapeut hjelpe pasientene til å øke sin uavhengighet i spesifikke hverdagsoppgaver som påkledning, hygiene og håndtering av kjøkkenutstyr. Ergoterapeuten kan anbefale hjelpemidler eller modifikasjoner av hjemmet som installasjon av ramper for rullestol eller utvidete døråpninger.

SPESIALISTSYKEPLEIER

SPESIALISTSYKEPLEIER

En spesialistsykepleier kan være en viktig førstelinje omsorgsperson på grunn av risikoen for luftveissykdommer, og samarbeider med barna og familiene på sykehuset. Spesialsykepleiere kan gi deg opplæringsmateriell og sette deg i kontakt med støttegrupper som SMA Europe for å bedre din forståelse av sykdommen. De kan anbefale hjelpemidler eller modifikasjoner av hjemmet som installasjon av ramper for rullestol eller utvidete døråpninger.

ERNÆRINGSFYSIOLOG

ERNÆRINGSFYSIOLOG

Ernæring er viktig for personer med spinal muskelatrofi for å fremme vekst og motorisk funksjon. Noen personer kan oppleve over- eller underernæring, og det kan påvirke beinstyrke og total mobilitet. Eksperter tilrår samarbeid med en registrert ernæringsfysiolog eller kostholdsekspert som kjenner til næringsbehovene hos personer med SMA.1,3

Klikk for å få vite mer om spesielle behandlingsteam for spedbarn og barn:

PEDIATRISK NEVROLOG

PEDIATRISK NEVROLOG

Pediatriske nevrologer er ofte de første legene som møter foreldrene til barn med mistenkt spinal muskelatrofi. De spesialiserer seg i diagnostisering og behandling sykdommer i nervesystemet (hjerne, ryggmarg, muskler, nerver) og er en viktig del av behandlingsteamet.

PEDIATRISK PULMONOLOG

PEDIATRISK PULMONOLOG

Spinal muskelatrofi kan påvirke barnets evne til å puste effektivt, og pusteproblemene kan kreve behandling med legemidler eller spesialisert hjelpeutstyr. Pediatriske pulmonologer arbeider sammen med familier for å hjelpe til med å vurdere og overvåke pusten til barnet og er også med på å utvikle behandlingsplaner. Respirasjonsstøtte er særlig viktig hvis barnet blir sykt eller hvis det planlegges kirurgi.4

BARNEPSYKOLOG

BARNEPSYKOLOG

Barnepsykologer kan gi råd og veiledning innen en rekke psykologiske og sosiale problemer som kan oppstå, inkludert:

  • Emosjonelle problemer
  • Utviklingsproblemer
  • Takling av stress i forhold til skole
  • Psykologiske vansker for søsken til barn med SMA

PEDIATRISK ANESTESIOLOG

PEDIATRISK ANESTESIOLOG

Pediatrisk anestesiologi er at annet viktig aspekt i behandlingen av barn med spinal muskelatrofi som må gjennomgå kirurgiske inngrep som trakeostomi eller spinal stabilisering. En pediatrisk anestesilege tar seg av planlegging av behandling før, under og etter operasjoner og er den som gir anestesi.

PEDIATER

PEDIATER

En pediater er en lege som er opplært til å diagnostisere og behandle et bredt utvalg av barnesykdommer, fra mindre helseproblemer til alvorlige sykdommer.

Baner veien for oppmerksomhet og støtte.

Biogen samarbeider med en rekke organisasjoner som er dedikerte til personer som lever med spinal muskelatrofi (SMA).

KOBLE TIL

for å få vite mer om hvordan man kan bli en del av SMA-nettverket

Oppdag nettverket

Personene som vises er virkelige pasienter, og det nødvendige samtykket for å bruke historiene deres er innhentet både fra pasientene og fra familiene deres. Bildene er kun ment for illustrasjon.

References

1. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscl Disord 2018;28(2):103-115.

2. Cure SMA. Nutrition Basics – Fostering Health and Growth for Spinal Muscular Atrophy. 2016. Available at: http://www.curesma.org/documents/support--care-documents/nutrition-basics.pdf. Accessed January 9, 2017.

3. Oleszek JL, Caire ML. Kugelberg Welander muscular atrophy treatment & management. Medscape. Available at: http://emedicine.medscape.com/article/306812-treatment. Updated April 27, 2016. Accessed April 28, 2016.

4. Finkel RS, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 2: Pulmonary and acute care; medications, supplements and immunizations; other organ systems; and ethics. Neuromuscul Disord 2018;28(3):197-207.