BEHANDLING AV SPINAL

MUSKELATROFI

I løpet av de siste 20 årene har tilnærmingene til behandling blitt dramatisk forbedret for pasienter med spinal muskelatrofi (SMA). Nivået for behandling og hvilke grupper av helsepersonell som skal involveres er avhengig av behovene til pasienten og behandlingsmålene.1

Personene som vises er virkelige pasienter, og det nødvendige samtykket for å bruke historiene deres er innhentet både fra pasientene og fra familiene deres. Bildene er kun ment for illustrasjon.

BEHANDLING AV SMA

HÅNDTERING AV SMA:
En tverrfaglig tilnærming til behandling

Eksperter mener at en tverrfaglig tilnærming til behandling som omfatter en rekke medisinske spesialister kan være med på å forbedre total helsetilstand og overlevelse hos personer med spinal muskelatrofi (SMA).1
Få vite mer om behandlingstilnærminger for personer med SMA.

Les mer

BEHANDLING AV SMA

Roller og ansvarsområder innen teamet

Fordi hver enkelt person med spinal muskelatrofi er unik, kan medlemmene i teamet samt graden av involvering endres over tid i henhold personens behov og omstendighetene.1
Få vite mer om de forskjellige medlemmene i teamet.

Les mer

Personene som vises er virkelige pasienter, og det nødvendige samtykket for å bruke historiene deres er innhentet både fra pasientene og fra familiene deres.
Bildene er kun ment for illustrasjon.

“I løpet av det siste tiåret har det vært økende bevismengde for forbedringer av den naturlige historien til alle SMA-typer... Disse forbedringene er sannsynligvis resultatet av anbefalingene i konsensusdokumentet og nye behandlingsfremskritt...” 1

Om Sammen om SMA

Hos Biogen har vi forpliktet oss til å støtte pasienter med spinal muskelatrofi og alle de som behandler disse pasientene. Vårt håp for Sammen om SMA er at vi, ved å gi informasjon, kan hjelpe deg til å få optimal oppfølging og behandling, og dessuten støtte deg i samtalene med legene dine.

Her finner du informasjon om spinal muskelatrofi og symptomer, kunnskap om behandlingsalternativer og synspunkter fra personer som lever med SMA, erfarne omsorgspersoner og helsepersonell om alt fra ernæring til hjelpemiddelutstyr.

References

1. Mercuri E, et al. Diagnosis and management of spinal muscular atrophy: Part 1: Recommendations for diagnosis, rehabilitation, orthopedic and nutritional care. Neuromuscul Disord 2018;28(2):103-115.